Salgsbetingelser

Betaling 
Det tilbys sikker betaling med Vipps via Vipps, og VISA/Mastercard/AMEX/Diners via Verifone. 

Selger
Ellevilt as

Lustravegen 2826

6872 Luster

Organisasjonsnr: NO 914880513 MVA

E-post: kontakt@ellevilt.as 
Telefon: +47 91666909Kjøper
Personen som er registrert som kjøper i bestillingen.Priser og merverdiavgift 
Alle priser på nettstedet er i Norske Kroner (NOK) og inklusive merverdiavgift.

Frakt 
Alle kjøp på/ved Ellevilt butikk, med adresse Fjørevegen 12 avhentes lokalt på stedet. Frakt er derfor ikke relevant.

Betalingsvilkår 
Du kan bruke VISA/Mastercard/AMEX/Diners og Vipps når du handler. 

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Selger til Kjøper

Dersom Kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Personopplysninger 
Selger behandler persondata ifølge lov om personopplysninger. Se egen informasjon under Personvern i footer. 
Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller koblet med andre eksterne register. Ellevilt as vil ikke selge eller videreformidle personopplysninger uten samtykke.

Kortinformasjon 
Når du handler hos Selger blir betalingen behandlet av Elavon, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Endring i bestillinga:

Endringar i tal på serveringar, allergiar eller vare skal skje seinast 3 virkedagar før henting eller levering.

 

Avbestilling:

Avbestilling må skje seinast 4 virkedagar før avtalt levering – og hentetidspunkt. Dersom avbestillinga blir send 2-4 virkedagar før avtalt levering – og hentetidspunkt blir det fakturert med 50% av avtalt pris. Avbestilling som blir gjort seinare enn 2 virkedagar før avtalt levering – og hentetidspunkt blir fakturert 100% av avtalt pris.

Avbestilling må gjerast via e-post til kontakt@ellvilt.as eller på kontaktskjema på www.ellevilt.as 

 

Retur av utstyr:

Tidspunkt for retur av utstyr, serveringsfat og liknande, skal avtalast med sjåfør ved levering. Ved henting skal tidspunkt avtalast med personalet. Dersom du sjølv ynskjer å returnere utstyret må dette gjerast innan 3 virkedagar etter arrangementet.

Skada eller tapt utstyr fakturerast.


Bestilling av lunsj og møtemat:

 

For bestilling av lunsj må dette skje 1-2 virkedagar før levering. Bestilling med levering same dag kan berre gjerast via telefon. Me garanterer ikkje at me har kapasitet til levering same dag som bestilling.

 

Frakt; levering og henting:

Me leverer varene til deg på gitt adresse og tidspunkt.

Leveringstidspunktet skal opplysast i bestillinga. Ved endring må dette opplysast om seinast 1 time før levering. Leveringstidspunktet er +/- 30 min frå avtalt tidspunkt.

Kunden må vera til stades på leveringsstaden til avtalt tid.

Fraktpris er frå kr 150 (Sogndal), aukar etter avstand frå Sogndal.

Me tek atterhald om køyreforhald og andre uforutsette hendingar som kan forseinke leveringa

 

Levering og forsinkelse

 

Emballasje:

Kald mat kjem i øskjer, og kvart fat er pakka i tynn film. Varm mat kjem i termokassar som held maten heit i fleire timar.

 

Reklamasjon 
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Selger skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Selger vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven).

Angrerett 
Kontakt Ellevilt as på e-post: kontakt@ellevilt.as ved spørsmål rundt angrerett.

Uavhentede varer 
Varer som ikke blir hentet på utleveringssted på Ellevilt as med adresse Fjørevegen 12 blir belastet med bestilt beløp.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller 
www.forbrukerradet.no.  Ellevilt as vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.